Üslüp

Üslüp
Üslup kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.
Üslup, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
Üslup kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:
- Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
- Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk,
biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil - Sanatçının görüş, duyuş,
anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün,
bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil
GraphiCeylan


Htlm Kodlari Kopyala